Verksamhet

Nybörjarkurser för vuxna och barn!

Barnen seglar optimist och kan börja med att låna och hyra båt av klubben.

Vuxengrupperna seglar våra två 606or.

 

Verksamheten bedrivs varje onsdag Kl. 18.00

Hela årsplaneringen med alla träningar finns att ladda ner här.

 

De ungdomar som fortsätter efter ett eller två år ska ha sin egen båt. Klubben har några Ilcas (Laser), tävlingsoptimister och en Feva (tvåmansjolle) som de äldre ungdomsgrupperna kan få prova på och använda innan man köper en egen båt.